Oud-Papier

Als school hebben wij een papiercontainer staan aan De Steenmaat (op het terrein van de firma Dopmeijer) Daarnaast helpen alle ouders één keer per jaar om het oud-papier bij bedrijven op te halen. Onder de button vindt u een lijst van het huidige schooljaar. Kunt u een keer niet, probeer dan te ruilen met iemand die op een andere datum staat ingepland.

Het is een hele organisatie, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het een kleine moeite. Zo is De Akker in staat om ‘extra dingen’ te doen met de kinderen, zoals schoolreisjes, verbouwing van het schoolplein en kan de ouderbijdrage hierdoor laag blijven. Het geld wat opgehaald wordt, komt allemaal ten goede van de leerlingen van ‘De Akker’ Hoe mooi is dat!